यो केटा सबैभन्दा वफादार एनिम चरित्र हो तपाईंले कहिल्यै देख्नुहुनेछ (किन यसको कारण छ)