यदि तपाईं फ्रान्क्सिक्समा डार्लिंग मन पराउनुहुन्छ, यी 7 एनिम शोहरूले तपाईंको तिर्खा मेट्छ