राम्रो मुस्कान कम्पनीको सबैभन्दा नयाँ फिगर, नेन्डोरॉइड भल्ट केटा अब प्रि-अर्डरको लागि उपलब्ध छ!