चिनियाँ एनिमे साइट बिलीबिली संस्कृति रद्द गर्न को लागी एक शिकार हो, तर के यो औचित्य छ?