एनिमे कलाकारहरू चाहन्थे: भाडामा लिनुहोस् र मेचा कम्पनीको साथ काम गर्नुहोस्